Dublin Scioto

Individual Game-by-Game Summaries


Games Played


Dublin Scioto Statistics Dublin Scioto Games Played (as of Oct 29, 2007) All games ## Name GP/GS OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM 10 Abbington 2/- ... ... XXX ... ... XXX ... ... ... ... 2 Blunt 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 82 Bowles 3/- XXX ... XXX XXX ... ... ... ... ... ... 1 Bullock 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 47 T. Clark 3/- XXX ... XXX ... ... XXX ... ... ... ... 26 Colello 1/- ... ... XXX ... ... ... ... ... ... ... 90 Copeland 6/- XXX XXX XXX ... ... XXX ... XXX ... XXX 31 Duffey 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 3 Duzan 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 42 Filice 3/- XXX ... XXX ... ... XXX ... ... ... ... 24 Gordon 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 35 A. Gordon 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 50 B. Gray 1/- ... ... XXX ... ... ... ... ... ... ... 89 Grummel 3/- ... XXX XXX ... ... XXX ... ... ... ... 51 Hodges 3/- ... XXX XXX ... ... ... ... ... ... XXX 12 Suich III 9/- XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX 8 Kapps 1/- ... ... XXX ... ... ... ... ... ... ... 45 Koogler 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 87 M. Martin 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 25 McDougald 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 22 McLemore 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 85 Mills 2/- ... ... XXX ... ... XXX ... ... ... ... 55 Adam Morris 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15 Alex Morris 9/- ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 23 Olatoye 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 57 Payne 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 18 Pendleton 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 91 Pleasant 6/- XXX XXX XXX ... XXX XXX ... ... ... XXX 9 Reineck 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 5 Rice 7/- XXX XXX XXX XXX ... ... ... XXX XXX XXX 6 Richardson 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20 Salomone 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 7 Strawser 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 30 Clay Strawser 2/- ... ... XXX ... ... XXX ... ... ... ... 65 Votino 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Total Tackles Game-by-Game


Dublin Scioto Statistics Dublin Scioto Total Tackles Game-by-Game (as of Oct 29, 2007) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM Bullock LB.......... 21-74 95 6-3 1-11 1-6 8-9 2-10 0-10 0-6 1-10 1-2 1-7 Koogler LB.......... 21-56 77 1-0 2-9 0-2 4-9 2-8 1-4 3-6 3-4 5-9 0-5 Gordon DB........... 17-59 76 1-2 3-7 1-2 1-9 3-8 2-3 3-7 1-5 1-5 1-11 Duffey DL........... 15-53 68 2-4 3-8 0-5 0-2 4-6 1-5 2-2 0-5 1-6 2-10 Richardson OLB...... 26-38 64 5-1 4-3 0-4 2-7 3-7 3-5 2-2 4-3 1-3 2-3 Votino DL........... 11-50 61 0-2 0-4 0-5 1-4 0-8 3-4 2-9 1-1 3-6 1-7 Adam Morris DL...... 18-35 53 1-0 6-2 2-2 3-1 0-7 0-8 0-4 1-2 2-4 3-5 A. Gordon OLB....... 15-37 52 5-0 2-3 0-4 1-3 0-3 0-5 1-1 3-8 1-4 2-6 Strawser LB......... 15-35 50 0-1 3-4 0-5 1-2 2-4 1-0 2-4 0-6 4-4 2-5 Alex Morris......... 13-31 44 DNP 1-1 0-1 - 2-8 2-0 2-2 0-4 4-6 2-9 McDougald LB........ 15-14 29 1-0 1-0 0-2 1-2 2-3 0-2 2-1 4-3 2-1 2-0 Olatoye DB.......... 10-12 22 1-0 1-2 1-0 1-1 3-4 - 1-3 - 0-1 2-1 Rice DB............. 11-8 19 1-1 4-1 1-0 1-2 DNP DNP DNP 3-2 0-2 1-0 Pleasant DE......... 7-6 13 2-1 0-3 1-0 DNP 1-0 2-2 DNP DNP DNP 1-0 Copeland............ 2-5 7 0-1 1-0 0-1 DNP DNP 1-1 DNP 0-1 DNP 0-1 Grummel LB.......... 4-2 6 DNP 2-0 0-2 DNP DNP 2-0 DNP DNP DNP DNP Suich III LB........ 2-4 6 - 1-0 - DNP 0-1 - - 1-0 - 0-3 Hodges DL........... 1-4 5 DNP 1-1 0-2 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0-1 Abbington LB........ 0-3 3 DNP DNP 0-2 DNP DNP 0-1 DNP DNP DNP DNP Filice LB........... 2-1 3 0-1 DNP 1-0 DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP B. Gray DL.......... 0-1 1 DNP DNP 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Colello DB.......... 0-1 1 DNP DNP 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Reineck DB.......... 1-0 1 DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP Salomone LB......... 1-0 1 DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP McLemore DB......... 1-0 1 DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP Payne DL............ 1-0 1 DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP Duzan............... 1-0 1 - - - 1-0 - - - - - -

Rushing/Receiving Game-by-Game


Dublin Scioto Statistics Dublin Scioto Rushing/Receiving Game-by-Game (as of Oct 29, 2007) All games RUSHING No-Yds/TD OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM McDougald RB........ 173-1008/10 30-182/3 14-49/0 12-118/2 15-71/0 18-58/0 8-85/0 26-116/1 16-137/1 13-58/0 21-134/3 Koogler RB.......... 90-583/10 3-33/0 6-26/0 7-75/2 4-16/0 6-24/0 10-66/4 9-51/0 13-77/2 16-89/1 16-126/1 T. Clark FB......... 16-61/0 1-2/0 DNP 6-21/0 DNP DNP 9-38/0 DNP DNP DNP DNP Alex Morris RB...... 13-53/1 DNP 2-5/0 2-14/1 2-6/0 2-2/0 2-8/0 2-11/0 1-7/0 - - Clay Strawser RB.... 8-45/0 DNP DNP 5-28/0 DNP DNP 3-17/0 DNP DNP DNP DNP Suich III QB........ 6-4/1 - 3--5/0 - DNP - 2-7/1 - - 1-2/0 - Rice RB............. 3-3/0 2-2/0 - 1-1/0 - DNP DNP DNP - - - Duzan K............. 1--10/0 - - - - 1--10/0 - - - - - Pendleton QB........ 23--62/1 - - - 5--37/0 2-2/0 3--11/0 5--6/0 5--8/0 1-1/1 2--3/0 RECEIVING No-Yds/TD OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM Rice RB............. 35-537/7 8-123/2 7-134/3 3-78/1 4-44/0 DNP DNP DNP 3-29/1 6-31/0 4-98/0 McDougald RB........ 27-288/2 4-36/0 2-78/1 2-9/0 7-46/0 1--2/0 3-63/1 1-12/0 1-0/0 3-12/0 3-34/0 Bullock WR.......... 17-241/5 1-10/0 1-14/0 2-33/1 2-32/1 5-37/1 3-92/2 2-16/0 1-7/0 - - Olatoye WR.......... 15-150/0 1-14/0 6-63/0 1-12/0 3-17/0 1-12/0 - - 2-22/0 1-10/0 - Koogler RB.......... 4-57/0 - - - - - - 1-14/0 2-40/0 - 1-3/0 Bowles WR........... 3-43/0 1-18/0 DNP 1-12/0 1-13/0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP Mills TE............ 2-29/0 DNP DNP 1-17/0 DNP DNP 1-12/0 DNP DNP DNP DNP Suich III QB........ 3-24/0 - - 1-11/0 DNP - 1-12/0 1-1/0 - - - Blunt WR............ 1-15/0 DNP DNP DNP DNP DNP 1-15/0 DNP DNP DNP DNP Alex Morris RB...... 1-11/0 DNP 1-11/0 - - - - - - - - Pendleton QB........ 1-9/0 - - - - 1-9/0 - - - - -

Return Stats Game-by-Game


Dublin Scioto Statistics Dublin Scioto Return Stats Game-by-Game (as of Oct 29, 2007) All games PUNT RETURNS No-Yds OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM Rice........... 18-270 5-86 2-28 3-58 2-53 DNP DNP DNP 1-2 - 5-43 McDougald...... 8-120 - - - - 1-11 3-38 1-2 2-41 1-28 - TEAM........... 1--4 - - - - - - - - - 1--4 KICK RETURNS No-Yds OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM McDougald...... 12-223 - 1-24 - - 2-40 3-41 4-99 - 2-19 - Rice........... 6-183 2-36 - 1-22 1-13 DNP DNP DNP 1-22 1-90 - Adam Morris.... 2-16 - - 1-11 - - - - - 1-5 - Olatoye........ 1-11 - - - 1-11 - - - - - - Richardson..... 1-8 - - - - - - - - - 1-8 M. Martin...... 1-3 DNP DNP DNP DNP DNP 1-3 DNP DNP DNP DNP INT. RETURNS No-Yds OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM Gordon......... 2-16 - 1-6 - - - - - - 1-10 - Olatoye........ 2-0 1-0 - - - - - 1-0 - - - Strawser....... 1-0 - - - - - - - - - 1-0 Richardson..... 1-2 - - - - - - - - - 1-2 Rice........... 1-0 1-0 - - - DNP DNP DNP - - - McDougald...... 1-11 - - - - - - - - 1-11 - FUMBLE RETURNS No-Yds OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM Richardson..... 2-0 - - - 1-0 - 1-0 - - - - Votino......... 2-0 - - - - 1-0 1-0 - - - - Alex Morris.... 1-0 DNP - - - 1-0 - - - - -

Sacks Game-by-Game


Dublin Scioto Statistics Dublin Scioto Sacks Game-by-Game (as of Oct 29, 2007) All games SACKS UA-A TOT OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM Alex Morris......... 5-0 5 DNP - - - 2-8 2-10 - - 1-4 - Adam Morris DL...... 4-0 4 - - 1-3 - - 2-6 - - - 1-5 Koogler LB.......... 2-0 2 - - - - 1-2 - - 1-11 - - Votino DL........... 2-0 2 - - - - - 1-9 - 1-5 - - Duffey DL........... 2-0 2 2-6 - - - - - - - - - Richardson OLB...... 1-0 1 - - - - - - - - - 1-11 Strawser LB......... 1-0 1 - - - - - - - - - 1-4 A. Gordon OLB....... 1-0 1 - - - - - - - - - 1-4 Bullock LB.......... 1-0 1 - - 1-5 - - - - - - -

Tackle For Loss Game-by-Game


Dublin Scioto Statistics Dublin Scioto Tackle For Loss Game-by-Game (as of Oct 29, 2007) All games TACKLES FOR LOSS UA-A TOT OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM Bullock LB.......... 10-0 10.0 3.0-9 1.0-6 1.0-1 2.0-5 1.0-1 2.0-6 - - - - Koogler LB.......... 10-0 10.0 1.0-2 3.0-19 - 1.0-1 - 2.0-3 1.0-1 - 2.0-8 - Adam Morris DL...... 9-0 9.0 - 2.0-7 1.0-2 1.0-2 1.0-1 2.0-21 1.0-2 - - 1.0-2 Duffey DL........... 7-0 7.0 - - 2.0-3 1.0-2 - 1.0-3 - 1.0-1 - 2.0-5 Alex Morris......... 6-0 6.0 DNP - - - - - 1.0-2 2.0-7 1.0-2 2.0-6 Richardson OLB...... 5-0 5.0 1.0-1 1.0-5 - - - 2.0-10 1.0-3 - - - Votino DL........... 4-0 4.0 - - 1.0-1 - - - 1.0-1 1.0-5 - 1.0-2 A. Gordon OLB....... 3-0 3.0 1.0-1 - 1.0-4 - - - - - 1.0-4 - Copeland............ 2-0 2.0 - 1.0-5 - DNP DNP 1.0-2 DNP - DNP - Olatoye DB.......... 1-0 1.0 - - - - - - - - - 1.0-2 Strawser LB......... 1-0 1.0 - - - - - - 1.0-1 - - -

Fumbles Game-by-Game


Dublin Scioto Statistics Dublin Scioto Fumbles Game-by-Game (as of Oct 29, 2007) All games FUMBLES No-Lost OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM Pendleton QB........ 3-1 - - - 1-1 1-0 - - - - 1-0 McDougald RB........ 3-3 - 1-1 - - - - 1-1 - - 1-1 Suich III QB........ 1-0 - 1-0 - DNP - - - - - - Rice RB............. 1-0 1-0 - - - DNP DNP DNP - - - Duzan K............. 1-1 - - - - 1-1 - - - - - Koogler RB.......... 1-1 - - - - - - - - - 1-1 Olatoye WR.......... 1-1 - 1-1 - - - - - - - - FUMBLES FORCED Number OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM Adam Morris OL...... 3 - - 1 2 - - - - - - Hodges.............. 2 DNP - 2 DNP DNP DNP DNP DNP DNP - Koogler RB.......... 2 - 1 - - - - - - 1 - Votino OL........... 2 - - - - - 1 - 1 - - Alex Morris RB...... 2 DNP - - - - 1 - - 1 - Olatoye WR.......... 1 - - - - 1 - - - - - Abbington RB........ 1 DNP DNP 1 DNP DNP - DNP DNP DNP DNP Grummel TE.......... 1 DNP - 1 DNP DNP - DNP DNP DNP DNP Copeland............ 1 - - - DNP DNP - DNP 1 DNP - A. Gordon FB........ 1 - - - - 1 - - - - - Rice RB............. 1 - - - - DNP DNP DNP - - 1 Richardson WR....... 1 - - - - 1 - - - - - McDougald RB........ 1 - - - - - - - 1 - - Bullock WR.......... 1 - - - 1 - - - - - - FUMBLES RECOVERED Number OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM Richardson WR....... 2 - - - - - 1 - 1 - - Alex Morris RB...... 2 DNP - - - 1 - - - 1 - Rice RB............. 1 - - - - DNP DNP DNP - - 1 Votino OL........... 1 - - - - 1 - - - - -

Passing Game-by-Game


Dublin Scioto Statistics Dublin Scioto Passing Game-by-Game (as of Oct 29, 2007) All games #18 Pendleton Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Olentangy............. 21 14 2 66.7 185 2 81 0-0 153.05 Marysville............ 19 17 0 89.5 300 4 56 0-0 291.58 Westland.............. 11 9 0 81.8 152 2 49 0-0 257.89 Worth. Kilbourne...... 29 17 0 58.6 152 1 27 1-6 114.03 Dublin Coffman........ 18 8 1 44.4 59 1 18 1-0 79.20 Franklin Heights...... 11 8 1 72.7 182 3 51 1-2 283.53 Big Walnut............ 13 4 2 30.8 29 0 15 2-16 18.74 New Albany............ 16 8 0 50.0 84 1 26 1-7 114.72 Olentangy Liberty..... 18 10 2 55.6 53 0 17 0-0 58.07 Watkins Memorial...... 15 8 1 53.3 135 0 46 1-1 115.60 TOTALS................ 171 103 9 60.2 1331 14 81 7-32 142.11 #12 Suich III Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Olentangy............. 1 1 0 100.0 16 0 16 0-0 234.40 Westland.............. 2 2 0 100.0 20 0 17 0-0 184.00 Franklin Heights...... 1 1 0 100.0 12 0 12 0-0 200.80 TOTALS................ 4 4 0 100.0 48 0 17 0-0 200.80 #25 McDougald Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Olentangy............. 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 Big Walnut............ 1 1 0 100.0 14 0 14 0-0 217.60 New Albany............ 1 1 0 100.0 14 0 14 0-0 217.60 Olentangy Liberty..... 2 0 1 0.0 0 0 0 0-0 -100.00 TOTALS................ 5 2 1 40.0 28 0 14 0-0 47.04 #8 Kapps Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Westland.............. 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 TOTALS................ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00

All-Purpose Yards Game-by-Game


Dublin Scioto Statistics Dublin Scioto All-Purpose Yards Game-by-Game (as of Oct 29, 2007) All games ALL PURPOSE YARDS TOTAL OB MA WS WK DC FH BW NA OP WM McDougald........... 1650 218 151 127 117 107 227 229 178 128 168 Rice................ 993 247 162 159 110 DNP DNP DNP 53 121 141 Koogler............. 640 33 26 75 16 24 66 65 117 89 129 Bullock............. 241 10 14 33 32 37 92 16 7 - - Olatoye............. 161 14 63 12 28 12 - - 22 10 - Alex Morris......... 64 DNP 16 14 6 2 8 11 7 - - T. Clark............ 61 2 DNP 21 DNP DNP 38 DNP DNP DNP DNP Clay Strawser....... 45 DNP DNP 28 DNP DNP 17 DNP DNP DNP DNP Bowles.............. 43 18 DNP 12 13 DNP DNP DNP DNP DNP DNP Mills............... 29 DNP DNP 17 DNP DNP 12 DNP DNP DNP DNP Suich III........... 28 - -5 11 DNP - 19 1 - 2 - Gordon.............. 16 - 6 - - - - - - 10 - Adam Morris......... 16 - - 11 - - - - - 5 - Blunt............... 15 DNP DNP DNP DNP DNP 15 DNP DNP DNP DNP Richardson.......... 10 - - - - - - - - - 10 M. Martin........... 3 DNP DNP DNP DNP DNP 3 DNP DNP DNP DNP TEAM................ -4 - - - - - - - - - -4 Duzan............... -10 - - - - -10 - - - - - Pendleton........... -53 - - - -37 11 -11 -6 -8 1 -3